Whatsapp Whatsapp
Telefon Hemen Ara

Akademik

Yurtdışı Dergilerinde Yayınlanan Makalelerim

 • Validation of MPI and PIA II in two different groups of patients with secondary peritonitis. Hepatogastroenterology 48: 147-151 (2001).
 • The abdominal cocoon: a case report. Digestive Surgery 19: 422-424 (2002).
 • Hyperfunctioning parathyroid cysts: a case report. Acta Chirurgica Belgica 104: 204-206 (2004).
 • Giant liver hemangioma: therapy by enucleation or liver resection. World Journal of Surgery 29: 890-893 (2005).
 • A case of acute pancreatitis in a patient with systemic lupus erythematosus. Acta Chirurgica Belgica 105: 319-321 (2005).
 • Early start of CAPD with seldinger technique. Peritoneal Dialysis International, 25: 556-559 (2005).
 • Laparoscopic cholecystectomy for renal transplants. Transplantation Proceeding, 37: 2127-2128 (2005).
 • Comparison between direct trocars and Veress needle insertion in laparoscopic chloecystectomy. Journal of Laparoendoscopic & Advanced Surgical Techniques. 17: 237-238 (2007).
 • Ileoileal instussusception due to inverted Meckel’s diverticulum. Acta Chir Belg, 109: 516-518 (2009).
 • Direct trocar insertion technique for initial Access in morbid obesity surgery: technique and results. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 20: 228-230 (2010).
 • Prolonged venous bleeding due to traditional treatment with leech bite: a case report. J Med Case Reports 5: 172 (2011).
 • Therapy of solitary cecal diverticulitis in a young patient with laparoscopic right hemicolectomy. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech (2011).
 • Intestinal intussusception as a complication of thyphoid fever. Acta Chir Belg (2011).

Yurtiçinde Yayınlanan Kitap Bölümlerim

 • Diferansiye tiroid kanserleri. Temel Cerrahi 2.baskı. Editör: İskender Sayek 2005
 • Diyafram travmaları. Travma 1. baskı, Editör: Rıza Doğan 2005
 • Diferansiye tiroid kanserleri. Temel Cerrahi 3. baskı. Editör: İskender Sayek 2012

Yurtiçi Dergilerde Yayınlanan Makalelerim

 • Enterokütan fistüllerin iyileşmesini etkileyen faktörler. Turkish Journal of Gastroenterology 2000; 11: 222-226.
 • Karaciğer apselerinde değişen tedavi yöntemleri. Ankara Cerrahi Dergisi,
 • Nadir görülen bir hastalık: Pseudomiksoma peritonei. Ulusal Cerrahi Dergisi, 21: 44-46 (2005).
 • SB Ankara Etlik İhtisas Hastanesi’nde 1998-2004 yılları arasında yapılan 914 laparoskopik kolesistektomi olgusunun retrospektif olarak analizi. Türk Hepatopankreatobilier Dergisi 1:78-82 (2005).
 • Mastektomiden sonra görülen geç dönem lokal nüksler: bir olgu sunumu. Ulusal Cerrahi Dergisi 21: 197-198 (2005).
 • Safra kesesi polipoid lezyonlarında deneyimimiz. Ulusal Cerrahi Dergisi 21: 127-129 (2005).
 • Short-stay thyroid surgery. Gazi Medical Journal 17; 95-97 (2006).
 • Periton dializinin nadir bir komplikasyonu: mesane delinmesi. Türk Nefroloji Dializ ve Transplantasyon Dergisi 15: 63-64 (2006).
 • Situs İnversus Totalisli hastada laparoskopik kolesistektomi: olgu sunumu. Türk Hepatopankreatobilier Dergisi 2: 38-40 (2006).
 • Laparoscopic Nissen funduplikasyonunda ilk tecrübelerimiz. Ulusal Cerrahi Dergisi 2006; 22: 13-16.
 • Gastrik volvulusta geç bulgu veren travma sonrası gelişmiş diyafragma hernisi: Olgu sunumu. Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Dergisi. Kabul
 • Banli O, Altun H, Karakoyun R, Özdoğan H, Kahveci K, Çakmak B. Obezite tedavisinde laparoskopik gastrik bant yerleştirilmesi sonuçları: ilk 100 olgu. Ulusal Cerrahi Dergisi 2009; 25: 11-14.

Yurtdışı Kongrelerindeki Bildiri ve Posterlerim

 • Bile duct injuries during laparoscopic cholecystectomy. Eurosurgery 2000. 20-24 Temmuz, İstanbul, TURKEY, 2000.
 • Increasing tendency towards mesh-based herniorrhaphies over the last 10 years: analysis of 794 groin hernia repairs. Eurosurgery 2000. 20-24 Temmuz, İstanbul, TURKEY, 2000.
 • Laparoscopic cholecystectomy for renal transplant patients. 13th International Congressof the European Association for Endoscopic Surgery. 1-4 Haziran, Venedik/İTALYA, 2005.
 • Early starting of peritoneal dialysis with seldinger technique in CAPD patients. 7th European Peritoneal Dialysis Meeting. 15-18 Ekim Prag, ÇEK CUMHURİYETİ, 2005.
 • A retrospective study; Drop out reasons of CAPD patients in our center. 7th European Peritoneal Dialysis Meeting. 15-18 Ekim Prag, ÇEK CUMHURİYETİ, 2005.
 • Unusual complication of peritoneal dialysis: Bladder perforation. The 1st North American Chapter Meeting of the International Society for Peritoneal Dialysis (ISPD), 29 Nisan-1 Mayıs, Chigago, ABD, 2005.
 • Comparison between direct trocar and veress needle insertion in laparoscopic cholecystectomy. 10th World Congress of Endoscopic Surgery. 13-16 Ekim, Berlin, ALMANYA, 2006.
 • Laparoscopic cholecystectomy in patients with previous uper abdominal surgery. 10th World Congress of Endoscopic Surgery. 13-16 Ekim, Berlin, ALMANYA, 2006.
 • Quality of life improvement and weight loss in early period after laparoscopic Nissen fundoplication in gastroesophageal reflux disease. 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES) 4-7 Haziran, Atina, YUNANİSTAN, 2007
 • Safety and efficacy of laparoscopic gastric banding in learning period. 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES) 4-7 Haziran, Atina, YUNANİSTAN, 2007
 • Comparison of drop out reasons for diabetic and nondiabetic CAPD patients. 8th European Peritoneal Dialysis Meeting, 7-10 Haziran 2007, Helsinki, FİNLANDİYA
 • Incidence, causative microorganisms and outcomes of peritonitis for diabetic and nondiabetic CAPD patients. 8th European Peritoneal Dialysis Meeting, 7-10 Haziran 2007, Helsinki, FİNLANDİYA
 • Laparoscopic gastric banding: Initial results of 100 consecutive patients at a single surgery department. 17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), 17-20 Haziran 2009, Prag, ÇEK CUMHURİYETİ
 • Weight loss and quality of life in reflux patients that have undergone laparoscopic Nissen fundoplication in a single surgery center. 17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), 17-20 Haziran 2009, Prag, ÇEK CUMHURİYETİ
 • The effect of narrowed segment length on the degree of early postoperative dysphagia in laparoscopic Nissen fundoplication. 19th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES), 15-18 Haziran 2011, Torino, İTALYA

Yurtiçi Kongrelerindeki Bildiri ve Posterlerim

 • S.B. Ankara Etlik İhtisas Hastanesi’nde 1998-2004 yılları arasında yapılan 914 laparoskopik kolesistektomi olgusunun retrospektif analizi. 7. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi, 5-8 Mayıs, ADANA 2005.
 • Meme karsinomlarında geç dönem lokal nüksler. VIII. Ulusal meme hastalıkları kongresi. 21-24 Eylül, İSTANBUL, 2005.
 • İnguinal herni onarımında ağ örme tekniği ile Lichtenstein onarım tekniğinin karşılaştırılması. Ulusal Fıtık Kongresi. 18-21 Mayıs NEVŞEHİR, 2005.
 • S.B. Ankara Meslek Hastalıkları Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği’nde Laparoskopik İnguinal Herni Onarımı: İlk olgularımız. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006. 24-28 Mayıs, Sungate Portroyal Otel-Antalya, 2006.
 • Dual böbrek transplantasyonu yapılan hastanın 4.5 yıllık takip sonucu. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006. 24-28 Mayıs, Sungate Portroyal Otel-Antalya, 2006.
 • Tiroid cerrahisi sonrası hastaların erken dönem yoğun bakımda takibinin önemi. Ulusal Cerrahi Kongresi 2006. 24-28 Mayıs, Sungate Portroyal Otel-Antalya, 2006.
 • İleumda tifoya bağlı invajinasyon: vaka sunumu. XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ağustos 2007, İber Otel, BODRUM.
 • Sigmoid kolonda malign mezenkimal tümör. XI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 26-30 Ağustos 2007, İber Otel, BODRUM.
 • Morbid obezite tedavisinde ayarlanabilir gastrik band uygulama sonuçlarımız (92 vakalık seri). 28-31 Mayıs 2008, Su Sesi Resort Otel, ANTALYA.
 • Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu sonrası hastaların hayat kalitelerinin değerlendirilmesi. 28-31 Mayıs 2008, Su Sesi Resort Otel, ANTALYA.
 • Morbid obezite tedavisinde hasta seçimi. 28-31 Mayıs 2008, Su Sesi Resort Otel, ANTALYA.
 • Böbrek transplantasyonu yapılan hastalarda elektif ameliyatlar. 28-31 Mayıs 2008, Su Sesi Resort Otel, ANTALYA
 • 3 Yıllık laparoskopik Nissen fundoplikasyonu deneyimimiz (210 Vaka). 28-31 Mayıs 2008, Su Sesi Resort Otel, ANTALYA
 • Laparoscopic Nissen fundoplikasyon ameliyatı geçiren hastalarda ameliyat sonrası görülen kilo kaybı. 1. Minimal invaziv cerrahi kongresi. 30 Nisan-3 Mayıs, Girne, KIBRIS, 2009.
 • Ayarlanabilir mide bandı sonrası band kayması nedeniyle tekrar operasyon. 1. Minimal invaziv cerrahi kongresi. 30 Nisan-3 Mayıs, Girne, KIBRIS, 2009.

Katıldığım Uluslararası Kongreler

 • Eurosurgery 2000, 20-24 Haziran 2000, Istanbul, TURKEY, 2000.
 • 1st Joint Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis and The European Dialysis Meeting, 28-31 Ağustos, Amsterdam-HOLLANDA, 2004.
 • 13th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery,1-4 Haziran Venice Lido, ITALY, 2005.
 • 10th World Congress of Endoscopic Surgery, 13-16 Eylül, Berlin, ALMANYA, 2006.
 • 15th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery (EAES) 4-7 Haziran, Atina, YUNANİSTAN, 2007
 • 16th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. 13-16 Ekim, Stokholm, İSVEÇ, 2008
 • 17th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. 17-20 Haziran, Prag, Çek Cumhuriyeti, 2009
 • 18th International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery. 16-19 Haziran, Cenevre, İsviçre, 2010

Katıldığım Ulusal Kongreler

 • IV. Ulusal HPB Cerrahi Kongresi, 5-8 Haziran, Antalya, 1999.
 • I. Ulusal Deneysel Cerrahi Kongresi, 05-06 Ocak, Ankara, 2002.
 • Ulusal Cerrahi Kongresi, 15-19 Mayıs, Merit Limra Hotel, Kemer/ANTALYA, 2002.
 • Ulusal Cerrahi Kongresi, 26-30 Mayıs, Pine Beach City, Belek/ANTALYA, 2004.
 • Ulusal Cerrahi Kongresi, 24-28 Mayıs, Sungate Port Royal Otel, ANTALYA, 2006.
 • Bölgesel Cerrahi Kongresi 2007, 20-22 Nisan, Dedeman, KONYA, 2007.
 • Ulusal Cerrahi Kongresi 2008, 28-31 Mayıs, Su Sesi Resort Otel, 2008.
 • 1. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, 30 Nisan – 3 Mayıs, Mercure Otel, Girne, KKTC, 2009.
 • 2. Ulusal Morbid Obezite Cerrahisi ve Metabolik Bozukluklar Kongresi, Kervansaray Hotel, Antalya, 2009.
 • Ulusal Cerrahi Kongresi 2010, 26-29 Mayıs 2010, Sheraton Kongre Merkezi, Ankara, 2010.
 • 10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, 27-30 Nisan, İstanbul Kongre Merkezi, İstanbul, 2011
 • XIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi, 18-22 Mayıs, Gloria Kongre Merkezi, Antalya, 2011.

Katıldığım Ulusal Toplantılar

 • Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Yeni Yaklaşımlar, 21 Nisan, İstanbul, 2006.
 • Kolorektal Cerrahiye Güncel Bakış, 13-14 Eylül, AÜTF/Ankara, 2005.
 • Nütrisyon desteğinde Güncel Durum Sempozyumu. 22-24 Şubat, GATA, Ankara, 2008.
 • Amerikan Cerrahlar Koleji Türkiye Bölümü Toplantısı. 2-3 Haziran, Harbiye Askeri Müze Kültür Sitesi/İSTANBUL, 2007.
 • Cerrahi Alan Enfeksiyonları ve Yeni Yaklaşımlar, 29 Şubat, İstanbul, 2008.
 • Laparoskopik ve Robotik Yöntemlerle Metabolizma ve Obezite Cerrahisi, 22 Ocak, Maslak Acıbadem Hastanesi, İstanbul, 2011.